Сучасний бізнес працює на даних

Основна мета стандарту МСФЗ 19 полягає у встановленні правил бухгалтерського обліку та розкриття інформації для оцінки винагород працівникам. МСФЗ 19 використовує принцип, згідно з яким вартість винагород працівникам повинна визнаватися в тому періоді, в якому винагорода була зароблена працівником, а не коли вона була сплачена або підлягає сплаті.

Актуарії Інституту Ризику допоможуть вам зрозуміти і контролювати благополуччя, здоров'я, бонуси, вихід на пенсію, заощадження співробітників і заходи соціального зобов'язання (пенсійні виплати, виплати вихідної допомоги, ювілейні виплати тощо.). Маючи великий досвід у цій галузі, ми готові виконувати роботи в короткий термін без негативного впливу на якість результатів.

Результати розрахунків представлені в комплексному звіті актуарія і підготовлені відповідно до міжнародних та актуарних стандартів обліку винагород працівникам, що полегшує його розуміння та використання аудиторами та бухгалтерами.

Ми супроводжуємо проект через всі його етапи, включаючи аналіз даних, погодження та затвердження, а також спільна стадія узгодження припущень з клієнтом. На початковому етапі, ми пропонуємо висновки і рекомендації, беручи до уваги конкретні умови і специфічні вимоги клієнта.

Наша методологія схвалена найбільшими міжнародними аудиторами (Велика Четвірка, Бейкер Тілі, БДО), що гарантує високу якість наших рішень.