Сучасний бізнес працює на даних

1

При проходженні міжнародного аудиту вперше, аналізуються дані про діяльність компанії за останні 3-4 роки. Тому для безболісного переходу на МСФЗ необхідний підготовчий період, під час якого вдосконалюється облікова політика та інформаційні системи компанії.

Маючи значний досвід співпраці з аудиторами «великої четвірки», Інститут Ризику допомагає страховим компаніям поетапно підготуватися до проходження міжнародного аудиту та сформувати до його проведення відповідну облікову політику.

Для компаній, які регулярно проходять міжнародний аудит, Інститут Ризику проводить необхідні в рамках МСФЗ актуарні оцінки. Також, в діалозі з аудиторами фахівці Інституту Ризику представляють інтереси компанії з метою підтвердження фінансового результату, прозорого для керівництва та акціонерів.

Досвід взаємодії з аудиторами «великої четвірки» показує, що зарубіжні актуарії при оцінці ключових показників компаній не повною мірою враховують специфіку та тенденції українського ринку. Якщо актуарна оцінка розрахована з урахуванням спеціальних припущень, то її необхідно обгрунтувати перед аудиторами. В іншому випадку, компанії доведеться погодитися на компромісну оцінку, яка може істотно спотворити її фінансові результати та інвестиційну привабливість.

Методи, які розробив Інституту Ризику, узгоджені з аудиторами і враховують як специфіку структури портфелю компанії, так і тенденції кожного окремого виду страхування. Така методика істотно підвищує надійність результатів.

Участь Інституту Ризику в процесі переходу компанії на МСФЗ та підготовки звітності відповідно до них дозволить Вашій компанії домогтися прозорого формування фінансових показників, зрозумілих для керівництва та акціонерів і підтверджених міжнародним аудитом.