Сучасний бізнес працює на даних

shutterstock 54527767 (1)

Зв'яжіться з нами

Україна:      +38 044 494 00 76
Німеччина: +49 40 36 09 03 99

e-mail: info@risk-institute.com

LinkedIn logo initials   fb icon 325x325   задати питання

Перебуваючи на вершині зростаючого числа затверджених звітів аудиторів, державного регулювання страхування є трудомістким, складним і дорогим процесом. Рівень якості даних часто є недостатнім і не нормованим. Це призводить до переробок, виправлення помилок, а також  можливих штрафів за помилкове і / або несвоєчасне звітування. Наш багаторічний досвід звітності, технічної експертизи та передові практики управління даними забезпечать точність і своєчасність вашої фінансової та статистичної звітності. Ми пропонуємо як функціональні так і технічні рішення з допомогою гнучких моделей надання послуг, які відповідають вашим бізнес-цілям і завданнями.

Інститут Ризику проводить сегментацію і аналіз ключових показників за видами, тарифним класами, підрозділами компанії і т.д.

Ми використовуємо найкращі актуарні практики МСФЗ. Наш досвід дозволяє зібрати необхідну інформацію оперативно для отримання результатів відповідно до «найкращих оцінок» МСФЗ. Інститут Ризику накопичив значний обсяг даних і статистики. Наш тривалий досвід дозволяє порівнювати показники клієнта з ринковими і визначати макроекономічні тенденції.

Для страхових компаній

Ми оцінюємо страхові зобов'язання використовуючи різну методологію:

-          для регулятора на основі національних стандартів бухгалтерського обліку

-          для аудиторів ми базуємось на МСФЗ / GAAP,

-          для рейтингових агентств на основі Solvency 2 і QIS5

-          для «due diligence» з використанням різних сценаріїв.

Спираючись на довготривалий досвід співпраці з аудиторами «Великої Четвірки» Інститут Ризику допомагає страховим компаніям пройти міжнародний аудит або отримати рейтинг. Ми збираємо всі необхідні дані, заповнюємо форм звітності, надаємо рекомендації щодо вдосконалення облікової політики.

Для компаній, які регулярно проводять міжнародний аудит, Інститут Ризику пропонує актуарні розрахунки, необхідних відповідно до МСФЗ. Ми вступаємо в діалог з аудиторами в ході перевірки результатів і пояснюємо особливості та переважаючі тенденції на ринках.

Інститут Ризику готує актуарний звіт за запитом. Звіт спрощує узгодження результатів з третіми особами (аудиторами, акціонерами, регулюючими органами, страхувальниками) і надає докладний опис методології, основні припущення і гіпотези, детальні результати розрахунків.