Сучасний бізнес працює на даних

shutterstock 54527767 (1)

Інститут Ризику проводить розробку андеррайтингової політики, що включає розрахунок тарифних ставок актуарними методами і визначення ключових параметрів страхування на основі аналізу страхових ризиків.

Проведення актуарних розрахунків стосовно до андеррайтингу дозволяє:

• отримати альтернативний погляд на тарифну політику компанії, зробивши розрахунок актуарними методами страхових тарифів у розрізі страхових продуктів, регіонів, каналів продажів, марок і моделей автомобілів та інших сегментів портфеля;

• зробити андеррайтинг більш надійним і оперативним, оскільки актуарні методи дозволяють врахувати дані останніх періодів з більшим ступенем точності;

• виявити приховані чинники, кореляції і тенденції, що визначають збитковість;

• зіставити ключові показники компанії з даними ринку, грунтуючись на обширній статистичній базі Інституту Ризику;

• побудувати комплексний прогноз розвитку результату від страхування при різних моделях і сценаріях;

• зіставити результати розрахунків андеррайтерів компанії та актуарних оцінок, що у свою чергу підсилює базу для прийняття управлінських рішень.

Роль актуарія в андеррайтингу