Сучасний бізнес працює на даних

shutterstock 18729115 (1)

Інститут Ризику за запитом клієнта готує звіт актуарія. Наявність звіту полегшує узгодження результатів актуарних розрахунків з третіми особами (контрагентами, аудиторами, акціонерами, наглядовими органами) і дозволяє надати повний опис застосованої методології, основні припущення і допущення, розгорнуті результати розрахунків.