Сучасний бізнес працює на даних

shutterstock 82162555

Інститут Ризику проводить аналіз прибутковості компанії, окремого виду страхування або періоду в розрізі страхових продуктів, структурних підрозділів і тарифних класів.

Актуарні методи переоцінки балансових показників проводяться згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Інформаційні системи, розроблені фахівцями Інституту Ризику, дозволяють оперативно отримувати достовірну інформацію, а показники результуючої звітності компанії розраховувати відповідно до вимог «найкращих оцінок» МСФЗ.

Інститутом Ризику накопичений значний обсяг статистики страхового ринку України, що дозволяє бачити як макроекономічні зміни на ринку страхування, так і зіставляти профіль збитків кожного Клієнта з показниками по об'єднаній базі.

Роль актуарія в задачі контролю збитковості