Сучасний бізнес працює на даних

Інститут Ризику проводить розробку та підготовку актуарних методик за розрахунком викупних сум та скорочених страхових сум, як невід'ємної частини правил страхування, відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про страхування». Завдяки цьому страхові продукти стають більш привабливими для клієнтів, при цьому залишаючись беззбитковими у разі дострокових розірвань і припинень оплати страхових внесків.

Інститут Ризику також проводить аудит діючих методів розрахунку викупних сум та скорочених страхових сум, оцінює їх адекватність, виправляє методологічні неточності.

Найбільш характерні помилки, які ми виявляємо при розрахунку викупних сум:

• недооцінка / переоцінка витрат компанії на адміністрування;

• недооцінка / переоцінка витрат компанії на збут;

• розрахунок викупних сум без урахування змін у тарифній політиці і принципах резервування, що відбулися з моменту випуску поліса (розрахунок брутто-резерву проспективним методом).

Актуальною проблемою для українського ринку страхування життя є редукування страхових сум у результаті припинення сплати страхувальником страхових платежів. У випадку, коли сплата страхових внесків припиняється до того моменту, як за договором страхування сформувалася викупна сума, договір зазвичай розривається страховиком в односторонньому порядку. Однак припинення оплати на більш пізніх термінах дії договору вимагає редукування (зменшення) страхової суми. Порядок розрахунку редукованої страхової суми повинен розроблятися кваліфікованим актуарієм з урахуванням специфіки продуктів і структури витрат на аквізиції і адміністрування кожного конкретного страховика. Некоректні підходи до редукування призводять до появи збитків у момент редукування. Прикладом може служити редукування на підставі нетто-резерву, що не враховує фактичні понесені витрати за договором страхування.