Сучасний бізнес працює на даних

Нормативна величина страхових резервів - це мінімальна величина резервів, які вимагаються від компанії відповідно до національних стандартів і визначається Законом України «Про страхування» та Методикою формування резервів із страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 р. За невиконання вимог, затверджених цими документами до страхових компаній можуть застосовуватися санкції з боку наглядових органів.

Інститут Ризику проводить аналіз портфелю страховика і визначає оптимальну схему резервування, яка дозволить компанії ефективно нести взяті страхові зобов'язання і при цьому буде враховувати реальну економіку компанії (виплати комісійних винагород, витрати на адміністрування і т.п.).